Beslisboom

Toepassen van de Beslisboom inzet Grondzuigtechniek

Bij het uitvoeren van grondroerende activiteiten, moet handmatig werk zo veel mogelijk vermeden worden. Het alternatief; de machinale uitvoeringstechniek, brengt echter grote risico’s met zich mee ten aanzien van bijvoorbeeld het beschadigen van ondergrondse infrastructuur.

De grondzuigtechniek is een machinale techniek, die deze risico’s niet draagt en biedt daarom een uiterst veilig en ergonomisch alternatief op het handmatig- en machinaal ontgraven. Daarnaast brengt de grondzuigtechniek ook vele voordelen voor het werken in of met verontreinigde grond met zich mee.

De grondzuigtechniek zuigt middels grote luchtverplaatsing vaste grond op, vaak zonder dat daarbij mankracht (en dus direct contact met de verontreiniging) aan te pas komt. Door de hoge luchtverplaatsing neemt deze techniek ‘verse’ lucht mee in de werksleuf om vervolgens samen met de grond via een slang in een opslagbunker/-tank terecht te komen. In deze opslagruimte wordt de grond gescheiden van de lucht, blijft de grond achter en verlaat de lucht via een speciaal ingericht filtersysteem uiteindelijk weer de grondzuigmachine. Op deze manier wordt de mogelijk verontreinigde grond in een gesloten systeem opgeslagen en vormt dit geen gevaar voor de directe omgeving. Na het lossen van de grond bij een erkende verwerker of in een speciaal daarvoor ingericht depot of container, moet de grondzuigmachine aan het eind van een werk gereinigd worden. De grondzuigmachine kan in dat geval weer schoon starten bij een volgend werk.

Om te bepalen of de grondzuigtechniek kan worden ingezet en welk type zuigwagen in combinatie met de mogelijk aanwezige verontreiniging het best geschikt is, heeft de Stichting Belangenvereniging Grondzuigen (SBG) een beslisboom opgesteld. Als u in de grijze balk rechts hiernaast op de link klikt, heeft u direct de beschikking over deze Beslisboom en kunt u deze downloaden.

Als er vragen of opmerkingen over de beslisboom zijn, dan kunt u contact opnemen met Marianne Mulder op info@vcmcm.nl.

 

 

           

Download hier de beslisboom:


SBG Beslisboom

 

Samen maken we ons sterk voor het veilig(er) maken van de grondzuigtechniek.

Meer informatie

Onze leden: