Nieuws

SBG groeit gestaag: 28 lid-bedrijven

SBG groeit gestaag: 28 lid-bedrijven
Zo langzamerhand is SBG een gevestigde naam aan het worden. De gestage groei van SBG bewijst dit, want sinds begin 2019 hebben zich alweer enkele bedrijven bij SBG aangesloten, waarmee het aantal lid-bedrijven op 28 is gekomen. Zo is het overgrote deel van de bedrijven die zich met grondzuigen bezig houden aangesloten bij SBG. SBG kan danook optreden als een volwaardige behartiger van de grondzuigbranche. De meest actuele lijst met bij SBG aangesloten bedrijven kunt u vinden onder "Onze leden". Als u meer informatie wilt over een bedrijf van de ledenlijst, klik dan op het logo en u komt rechtstreeks op de website van dat bedrijf.
 

Zuigen in plaats van graven

Zuigen in plaats van graven
Dit artikel heeft medio 2017 in het magazine GWW gestaan en geeft een goed beeld van allerlei toepassingen van grondzuigen. Alle voor- en nadelen worden toegelicht. Ook SBG komt in dit artikel ruimschoots aan bod en voorzitter Leon Bastiaans legt uit warom SBG is opgericht en wat SBG is en doet.
 

Ledenbijeenkomsten in 2019

Ledenbijeenkomsten in 2019
Ook in 2019 worden er weer 3 Ledenbijeenkomsten gehouden. Over het algemeen is het merendeel van de lid-bedrijven tijdens deze bijeenkomsten goed vertegenwoordigd, soms met meerdere personen.
 

SBG opleiding en examen voor Grondzuig Machinisten vernieuwd

SBG opleiding en examen voor Grondzuig Machinisten vernieuwd
De opleiding en het examen voor SBG Grondzuigmachinisten is volledig vernieuwd. De inhoud is volledig aangepast aan de laatste stand der techniek en er is een e-learning programma aan toegevoegd. Ook het SBG examen is hierop aangepast en de geslaagde deelnemers hebben een SBG certificaat ontvangen.
 

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem
In de nieuwe CROW 400 zijn de SBG richtlijnen opgenomen.
 

Beslisboom in gebruik genomen

Beslisboom in gebruik genomen
Omdat het in sommige werksituaties ingewikkeld kan zijn om te bepalen of de grondzuigtechniek kan worden ingezet en met welk type zuigwagen en dan soms ook nog in combinatie met de mogelijk aanwezige verontreiniging, heeft de SBG een beslisboom opgesteld. Deze is in overleg met diverse partijen en deskundigen tot stand gekomen. In het hoofdmenu onder "Beslisboom" kunt u deze vinden met de begeleidende tekst.
 

SBG heeft nieuwe voorzitter

SBG heeft nieuwe voorzitter
Tijdens de Ledenbijeenkomst op 15 februari 2018 heeft Leon Bastiaans het voorzitterschap overgedragen aan Jaco van Beek (foto).
 

Grondzuig Machinisten met de juiste opleiding

Grondzuig Machinisten met de juiste opleiding
Sinds de oprichting van SBG in 2012 hebben al veel machinisten een opleiding gevolgd. Als afsluiting daarvan hebben zij een examen afgelegd. Inmiddels voldoen al ruim 80 machinisten aan de eisen die SBG aan een goede vakman stelt.