Terug naar Nieuws

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

Gepubliceerd op:
CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

In de nieuwe CROW 400 zijn de SBG richtlijnen opgenomen.

De nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Deze publicatie is een samenvoeging van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307).

Met het verschijnen van deze richtlijn voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem, is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd. In hoofdstuk 11 wordt naar de SBG richtlijnen verwezen, waarmee het grondzuigen de status van een erkende techniek heeft gekregen.

Ledenbijeenkomsten in 2020

Ledenbijeenkomsten in 2020
Ook in 2020 zullen er weer 3 ledenbijeenkomsten plaatsvinden. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 27 februari bij van der Flier in Winschoten. De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de donderdagen 2 juli en 8 oktober 2020. Plaats van handeling wordt nader bekend gemaakt.
 

SBG groeit ook in 2020 verder

SBG groeit ook in 2020 verder
Zo langzamerhand is SBG een gevestigde naam aan het worden. De gestage groei van SBG bewijst dit, want direct bij het begin van 2020 heeft zich weer een bedrijf aangesloten. Hiermee is het aantal lid-bedrijven 31 geworden. Zo is het overgrote deel van de bedrijven die zich met grondzuigen bezig houden aangesloten bij SBG. SBG kan danook optreden als een volwaardige behartiger van de grondzuigbranche.