Terug naar Nieuws

SBG heeft nieuwe voorzitter

Gepubliceerd op:
SBG heeft nieuwe voorzitter

Tijdens de Ledenbijeenkomst op 15 februari 2018 heeft Leon Bastiaans het voorzitterschap overgedragen aan Jaco van Beek (foto).

 

Leon Bastiaans was in 2012 de initiatiefnemer voor de oprichting van SBG en sindsdien is hij voorzitter geweest. Hij was de trekker van vele activiteiten en had hij een realistische kijk op zaken en zo werden veel van de gestelde doelen bereikt.

Vanaf de oprichting zijn onder zijn voorzitterschap een heleboel zaken tot stand gekomen:

- Er zijn diverse personen benaderd die samen SBG van de grond hebben gekregen

- Samen hebben zij een bestuur gevormd

- Er werden duidelijke en realistische doelstellingen bepaald

- Er werd een pakkende naam bedacht die ook de hoofdactiviteit goed weergeeft:

        SBG – Stichting Belangenvereniging Grondzuigen 

- Er is een herkenbaar logo ontworpen 

- De naam SBG is vastgelegd als beeldmerk

- Een Beleidsverklaring en een heldere procedure voor aanmelden is opgesteld, zodat bedrijven weten waarvoor SBG staat

- SBG is ingeschreven in de Kamer van Koophandel

- Voor goed financieel beheer is een bankrekening geopend

- Veel potentiële lid-bedrijven zijn enthousiast gemaakt zodat SBG gestaag is gegroeid

- De Arbocatalogus is opgesteld en later weer aangepast, wat heeft veel tijd en energie heeft gekost

- Contacten zijn gelegd met diverse organisaties zoals SIR, Cumela, Soma en er wordt constructief overleg gevoerd

- Een congres op de zeepkist over “kabel en leiding” is gehouden

- Er is een Beslisboom opgesteld, waarmee de meest veilige manier van werken kan worden gekozen

- De Opleiding voor Grondzuig Machinist is opgezet

- Voor de Grondzuig machines is een keuringsysteem opgezet en ingevoerd

- Met vergelijkbare buitenlandse organisaties zijn contacten gelegd

- De financiële situatie is in alle 5 jaar gezond geweest en nog steeds prima op orde

- SBG is in 5 jaar gegroeid naar 24 lid-bedrijven en vertegenwoordigt de overgrote meerderheid van bedrijven die met grondzuigen actief zijn. Sinds begin 2019 zijn er 28 bedrijven aangesloten bij SBG.

 

Kortom,

- SBG staat in 2018 als een huis

- SBG is DE organisatie geworden die alles van Grondzuigen omvat

SBG groeit gestaag: inmiddels 29 lid-bedrijven

SBG groeit gestaag: inmiddels 29 lid-bedrijven
Zo langzamerhand is SBG een gevestigde naam aan het worden. De gestage groei van SBG bewijst dit, want sinds begin 2019 hebben zich alweer enkele bedrijven bij SBG aangesloten, waarmee het aantal lid-bedrijven op 29 is gekomen. Zo is het overgrote deel van de bedrijven die zich met grondzuigen bezig houden aangesloten bij SBG. SBG kan danook optreden als een volwaardige behartiger van de grondzuigbranche. De meest actuele lijst met bij SBG aangesloten bedrijven kunt u vinden onder "Onze leden". Als u meer informatie wilt over een bedrijf van de ledenlijst, klik dan op het logo en u komt rechtstreeks op de website van dat bedrijf.
 

Zuigen in plaats van graven

Zuigen in plaats van graven
Dit artikel heeft medio 2017 in het magazine GWW gestaan en geeft een goed beeld van allerlei toepassingen van grondzuigen. Alle voor- en nadelen worden toegelicht. Ook SBG komt in dit artikel ruimschoots aan bod en voorzitter Leon Bastiaans legt uit warom SBG is opgericht en wat SBG is en doet.