Terug naar Nieuws

SBG heeft nieuwe voorzitter

Gepubliceerd op:
SBG heeft nieuwe voorzitter

Tijdens de Ledenbijeenkomst op 15 februari 2018 heeft Leon Bastiaans het voorzitterschap overgedragen aan Jaco van Beek (foto).

 

Leon Bastiaans was in 2012 de initiatiefnemer voor de oprichting van SBG en sindsdien is hij voorzitter geweest. Hij was de trekker van vele activiteiten en had hij een realistische kijk op zaken en zo werden veel van de gestelde doelen bereikt.

Vanaf de oprichting zijn onder zijn voorzitterschap een heleboel zaken tot stand gekomen:

- Er zijn diverse personen benaderd die samen SBG van de grond hebben gekregen

- Samen hebben zij een bestuur gevormd

- Er werden duidelijke en realistische doelstellingen bepaald

- Er werd een pakkende naam bedacht die ook de hoofdactiviteit goed weergeeft:

        SBG – Stichting Belangenvereniging Grondzuigen 

- Er is een herkenbaar logo ontworpen 

- De naam SBG is vastgelegd als beeldmerk

- Een Beleidsverklaring en een heldere procedure voor aanmelden is opgesteld, zodat bedrijven weten waarvoor SBG staat

- SBG is ingeschreven in de Kamer van Koophandel

- Voor goed financieel beheer is een bankrekening geopend

- Veel potentiële lid-bedrijven zijn enthousiast gemaakt zodat SBG gestaag is gegroeid

- De Arbocatalogus is opgesteld en later weer aangepast, wat heeft veel tijd en energie heeft gekost

- Contacten zijn gelegd met diverse organisaties zoals SIR, Cumela, Soma en er wordt constructief overleg gevoerd

- Een congres op de zeepkist over “kabel en leiding” is gehouden

- Er is een Beslisboom opgesteld, waarmee de meest veilige manier van werken kan worden gekozen

- De Opleiding voor Grondzuig Machinist is opgezet

- Voor de Grondzuig machines is een keuringsysteem opgezet en ingevoerd

- Met vergelijkbare buitenlandse organisaties zijn contacten gelegd

- De financiële situatie is in alle 5 jaar gezond geweest en nog steeds prima op orde

- SBG is in 5 jaar gegroeid naar 24 lid-bedrijven en vertegenwoordigt de overgrote meerderheid van bedrijven die met grondzuigen actief zijn

 

Kortom,

- SBG staat in 2018 als een huis

- SBG is DE organisatie geworden die alles van Grondzuigen omvat

SBG opleiding en examen voor Grondzuig Machinisten vernieuwd

SBG opleiding en examen voor Grondzuig Machinisten vernieuwd
De opleiding en het examen voor SBG Grondzuigmachinisten is volledig vernieuwd. De inhoud is volledig aangepast aan de laatste stand der techniek en er is een e-learning programma aan toegevoegd. Ook het SBG examen is hierop aangepast en de geslaagde deelnemers hebben een SBG certificaat ontvangen.
 

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem
In de nieuwe CROW 400 zijn de SBG richtlijnen opgenomen.