R I & E

Voor grondzuig werkzaamheden is door SBG een Risico Inventarisatie en Evaluatie - RI&E - gemaakt. Daarin zijn alle mogelijke risico's opgenomen met de maatregelen om deze risico's te beheersen.

 

In het blokje rechts hiernaast staat de RI&E en als u op het icoontje klikt ziet u de RI&E.


RI&E Grondzuigen

 

Samen maken we ons sterk voor het veilig(er) maken van de grondzuigtechniek.

Meer informatie

Onze leden: