Terug naar Recente ontwikkelingen

Veiligheid hoog in het vaandel bij AH Vrij

Veiligheid hoog in het vaandel bij AH Vrij

‘Veiligheid zou binnen elke organisatie verankerd moeten zijn in het beleid’  is de mening van Marc Eshuis, KAM coördinator bij AH Vrij. Hij houdt zich dagelijks bezig met het creëren van veiligheidsbewustzijn en vertelt in dit interview hoe hij er samen met het personeel voor zorgt dat zij veilig te werk gaan.

Veiligheid verankerd in het beleid

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en om deze reden besteden we intern veel aandacht aan veilig werken. Het is verankerd in ons beleid en dat zie je ook terug in onze certificaten. Zo hebben we natuurlijk VCA, ISO 9001 en recent hebben we de derde trede van de veiligheidsladder behaald. Hiervoor hebben we intern een aantal stappen moeten maken,” vertelt Marc.

Maandelijkse AH Vrij Veiligheidsdag

Één van de stappen die de organisatie heeft gemaakt, is het organiseren van een maandelijks gesprek over veilig werken vertelt Marc in het interview. “Elke tweede dinsdag van de maand hebben we de AH Vrij Veiligheidsdag . Op deze dag wordt er op het werk door alle medewerkers staand een half uur over veiligheidsonderwerpen gesproken. De onderwerpen worden bepaald door de medewerkers. Je kunt hierbij denken aan de risico’s, de maatregelen hierop en de incidenten en ongevallen die zouden kunnen gebeuren. De vragen die na afloop van de AH Vrij Veiligheidsdagen onbeantwoord blijven, worden door de KAM Coördinator en de operationeel directeur binnen twee weken behandeld en teruggekoppeld.” 

Opleidingen

Daarnaast besteed AH Vrij veel tijd aan het opleiden van hun medewerkers. “We werken bijvoorbeeld veel op en langs het spoor en daar hebben onze mensen alle benodigde certificaten voor. Bovendien hebben onze grondzuigmachinisten een geldig certificaat ‘Veilig werken met een grondzuigmachine’ van de SBG,” aldus Marc.

Dynamische werkplekinspecties en leveranciersbeoordelingen

Met behulp van dynamische werkinspecties houdt de organisatie de vinger aan de pols. Marc vertelt in het interview dat ze gebruik maken van Veilig Vakwerk, een app die ontwikkeld is door de CUMELA. Met behulp van deze app kunnen hun leidinggevenden eenvoudig werkplekinspecties uitvoeren. “Uitvoerders kunnen met behulp van de app foto’s meesturen van bijvoorbeeld onveilige situaties, vragen beantwoorden en verbeteringen doorsturen. Daarnaast kunnen uitvoerders informatie noteren over de aanwezige (inleen)medewerkers op het gebied van veiligheidsgedrag en -bewustzijn. Het is mooi om te zien dat we samen veiligheidsbewust zijn en dat onze medewerkers het eigen initiatief nemen om verbeteringen door te geven.”

Naast deze manier van het uitvoeren van werkinspecties heeft het bedrijf ook een leveranciersbeoordeling ontwikkeld. “Met behulp van de leveranciersbeoordelingen brengen we in kaart hoe de samenwerking met een bepaalde partij is verlopen. De inkopers kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe de onderhandeling ging. Vervolgens kunnen de mensen op het werk aangeven of iemand op tijd was, of iemand kennis van zaken heeft en of het prettig samenwerken was met iemand etc. Met behulp van deze beoordeling kunnen wij bepalen of we opnieuw zaken gaan doen met een bedrijf of dat we het gesprek aangaan om te kijken hoe we de samenwerking kunnen optimaliseren.”

Herhaling is de sleutel tot succes

Als laatste vertelt Marc dat herhaling de sleutel tot succes is. “Wij hebben er bewust voor gekozen om de AH Vrij Veiligheidsdag, de dynamische werkplekinspecties en de leveranciersbeoordelingen consistent terug te laten komen. Zo zorgen we ervoor dat veiligheid niet alleen bij ons hoog in het vaandel staat, maar ook bij onze medewerkers.

Uiteindelijk is ons doel dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat en gezond weer naar huis.”