Terug naar Recente ontwikkelingen

Verantwoordelijkheid graafketen veilig graven

Verantwoordelijkheid graafketen veilig graven

De CROW 500 is ontwikkeld om de veiligheid tijdens graafwerkzaamheden te waarborgen voor zowel mens als milieu. Deze vernieuwde norm legt niet alleen de nadruk op de uitvoering, maar ook op de voorbereiding op de werkzaamheden en daarover vertellen we je graag meer in dit artikel.

De laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid

De CROW 500 is speciaal ontworpen om de laatste ontwikkelingen in de sector op het gebied van veiligheid op te nemen. Het vernieuwde document bevat daarom onder andere specifieke richtlijnen voor het gebruik van drones in de voorbereiding en de aanleg van smart grids.

Grondzuigen biedt uitkomst!

Daarnaast eist deze norm om tijdens de werkvoorbereiding na te denken over de veiligste manier van ontgraven. Hierbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen;

  • Zijn er kabels, leidingen of andere kwetsbare structuren aanwezig?
  • Zijn er bomen en/of andere objecten die beschadigt kunnen worden?
  • Welke graafmethode moet toegepast worden om de kans op schade te verkleinen?
  • Hoeveel verkeer komt er in de buurt van de werkzaamheden?

Door deze vragen in het voorstadium te beantwoorden, kunnen maatregelen getroffen worden om de veiligheid voor machinisten, grondwerkers en hun omgeving te waarborgen en graafschades te voorkomen. Bij het vrijzuigen van kabels en leidingen, het verwijderen van grond rondom boomwortels of bij het graven in stedelijk gebied is grondzuigen in alle gevallen de meest veilige methode van ontgraving.

Impact van graafwerkzaamheden op mens en milieu

Ook richt de norm zich op het voorkomen en vermijden van geluidshinder en vervuiling door eisen te stellen aan het maximaal aantal decibels. Als laatste is er aandacht voor de bescherming van de omgeving tijdens graafwerkzaamheden. Je kunt hierbij aan de impact op de bodem en het water.

In conclusie is de CROW 500 een grote stap voorwaarts op het gebied van veilig graven, waarbij de nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van de gehele graafketen.

Veilig graven?

Wil je meer weten over veilig graven met een grondzuigauto? Neem dan contact op met de SBG. We denken graag met je mee!