Terug naar Recente ontwikkelingen

Voorkom graafschades met grondzuigen

Voorkom graafschades met grondzuigen

Er bestaat een dogma ten aanzien van graafwerkzaamheden. Deze worden vaak geassocieerd met mechanisch graven en de wet- en regelgeving rondom graafwerkzaamheden is daar ook op geschreven. Logisch, dit was jarenlang de manier van werken, en vaak nog steeds. Echter, mechanisch graven is per definitie risicovol terwijl de grondzuigtechniek in veel gevallen dé veiligste methode is om te ontgraven. In dit artikel vertellen wij jou meer over grondzuigen en wanneer jij de techniek in moet zetten.

Wat is grondzuigen?

Grondzuigen is een moderne techniek waarbij de ondergrondse infrastructuur door een speciaal ontwikkelde “zuigwagen” kan worden blootgelegd, zonder dat de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen worden beschadigd.

Grondzuigmachines worden veel ingezet bij grond-, water- en wegenbouw, kabel- en leidingenbeheer en/ofrailbeheer, maar ook bij milieu- en/of precisiewerk en werkzaamheden in de industrie. Kortom, bij ontzettend veel werkzaamheden!

Door het gebruik van een grondzuigauto of vacuümauto wordt het aantal schades aan kabels en leidingen tot een minimum beperkt en daar worden we natuurlijk blij van. Bovendien zijn de grondzuigwagens op afstand bestuurbaar en kan er zeer nauwkeurig, maar vooral ook veilig worden gewerkt in risicogebieden.

Wil je meer weten over de techniek? Bekijk dan onze korte video.


 

Wanneer ga je grondzuigen?

Grondzuigen moet worden ingezet wanneer er een kans is op schade aan kabels, leidingen, boomwortels of andere kwetsbare structuren. Het is belang om vooraf de risico’s in kaart te brengen en af te wegen wat de veiligste methode is om te ontgraven. Daarnaast ga je grondzuigen wanneer een graafmachine de werkzaamheden niet uit kan voeren op moeilijkbereikbare plekken, zoals kruipruimtes en daken.

 

Welke techniek heb je nodig?

Er zijn twee verschillende technieken om grond te zuigen, namelijk met behulp van een ventilatorgrondzuigauto of een vacuümauto.

De grondzuigauto met een ventilatorsysteem werkt als een soort ‘stofzuiger’. De machine werkt door middel van zeer veel luchtverplaatsing in combinatie met een gering vacuüm. Hierdoor krijg je een luchtstroom met aanzuigende werking, die ervoor zorgt dat de grond loslaat en meegenomen wordt naar de grondzuiginstallatie. Met behulp van deze techniek worden met name droge materialen, zoals zand, grind en grond weggezogen.

De tweede grondzuigtechniek verwijdert de grond met behulp van het vacuümprincipe. Dit zorgt ook voor luchtstroming, echter heeft deze vanzelfsprekend meer vacuüm in combinatie met een geringe luchtstroom. Je kunt deze techniek vergelijken met de techniek van een giertank. Zowel droge als natte materialen kunnen met deze techniek worden verwijderd.

Er wordt altijd gekeken naar welke materialen op welke plek gezogen moeten worden en op basis daarvan wordt er besloten welke techniek het beste past bij de opdracht.

 

Wanneer ga je niet grondzuigen?

Het is duidelijk dat grondzuigen veel toepassingen kent. Er zijn echter ook opdrachten waarbij grondzuigen niet de beste methode van ontgraven is. Bijvoorbeeld wanneer je in een open veld, waar geen ondergrondse netten zijn, grond moet verwijderen.

Wanneer je wel en wanneer je niet gaat grondzuigen hangt per definitie af van de risico’s. Het is zowel aan de opdrachtgever als aan jou als grondroerder om te kiezen voor de veiligste methode van ontgraving voor zowel (jouw) mensen als voor de omgeving.

 

Vragen over veilig graven?

Wil je meer weten over grondzuigen? Neem dan gerust contact op met Stichting Belangenorganisatie Grondzuigen.