Wat is grondzuigen

Grondzuigen is een moderne techniek waar met een speciaal ontwikkelde zuigwagen” de ondergrondse infrastructuur kan worden blootgelegd, zonder dat de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen te beschadigd worden.

Grondzuigmachines kunnen worden ingezet bij grond-, water- en wegenbouw, bij kabel- en leidingbeheer, railbeheer, maar ook bij milieu, precisiewerk en werkzaamheden in de industrie. Kortom bij ontzettend veel grondzuigwerkzaamheden! 

De grondzuigtechniek wordt met name toegepast op locaties waar beperkte ruimte aanwezig is en/of waar materiaal op risicovolle locaties verwijderd wordt. Door het gebruik van een grondzuigauto of vacuümauto wordt het aantal schades aan kabels en leidingen tot een minimum beperkt en daar word je natuurlijk blij van. Bovendien zijn de grondzuigwagens op afstand bestuurbaar en kan er zeer nauwkeurig, maar vooral ook veilig, gewerkt worden in risicogebieden.

Grondzuigen. De beste en veiligste oplossing.

Risico’s mechanisch graven

We benoemden zojuist risicogebieden, maar wat zijn de risico’s bij het mechanisch graven rondom kabels, leidingen en boomwortels?

De kans op schade aan kabels, leidingen en boomwortels is groot wanneer er gekozen wordt om met een bak de grond in te gaan. Dit komt doordat een bak de materialen gemakkelijk stuk kan trekken of kan beschadigen.

Een schade tot een boom loopt al snel op tot 10.000 euro.

Een schade aan kabels en leidingen op een industrieterrein heeft grote economische gevolgen; bedrijven hebben geen internet en/of stroom meer en kunnen daardoor niet produceren. Wanneer je al die kosten in de hele keten gaat doorberekenen loopt dat al snel op tot in de miljoenen euro’s.

Maar we hebben het grootste risico nog niet benoemd, namelijk letsel. Het raken van een stroomkabel of een gasleiding kan een explosie veroorzaken. Met als gevolg brandwonden, schade aan ogen of zelfs overlijden. Het is juist daarom belangrijk dat je de risico’s van het graven vooraf in kaart brengt en bepaalt welke techniek past bij de graafwerkzaamheden.


Hoe en waarom niet?

Twee technieken

Er zijn twee verschillende technieken om grond te zuigen, namelijk door een ventilator- of door een vacuümgrondzuigauto.

De grondzuigauto met een ventilatorsysteem werkt als een soort stofzuiger. De auto zuigt lucht op en daarmee ook de grond die zich onder de slang bevindt. Dit betekent dat de grondzuigauto altijd luchttoevoer nodig heeft om te functioneren. De slang kan bij deze methode niet volledig in de grond gedrukt worden, aangezien deze dan zuigkracht verliest en als gevolg daarvan zal stoppen met zuigen. Met behulp van deze techniek worden met name droge materialen weggezogen.

De tweede grondzuigtechniek gebeurt met een vacuümauto. Deze auto verwijdert de grond met behulp van het vacuümprincipe. Deze techniek is te vergelijken met de techniek van een giertank. In de praktijk houdt dit in dat de machine in de grond wordt gedrukt en blijft zuigen. Zowel droge als natte materialen kunnen met deze techniek worden verwijderd.

Wie we zijn?

Wanneer pas je grondzuigen niet toe?

Wij van de SBG zijn realistisch en bijna al onze leden werken in het grondverzet. We weten daarom als geen ander dat grondzuigen niet altijd nodig is. Wanneer je bijvoorbeeld een sloot moet graven waarbij je niet te maken hebt met kabels, leidingen of boomwortels, is een grondzuigauto niet van toegevoegde waarde. Stel jezelf daarom altijd de vraag met welke risico’s je te maken hebt en welke techniek het meest veilig is voor de desbetreffende graafwerkzaamheden.

Neem contact met ons op