Wat is SBG?

De stichting SBG bestaat uit bedrijven en is opgericht met als doel de grondzuigtechniek in de breedste zin van het woord te promoten en bekend te maken bij de verschillende doelgroepen. Hierbij hebben wij de volgende aandachtsgebieden gedefinieerd:

  • Vellig werken met grondzuiginstallaties
  • Stimuleren en ontwikkelen van veilige apparatuur en werkmethoden
  • Bevorderen en ondersteunen van normeringen, standaardisatie en certificeringen

De actuele statuten (20-04-2020) van de SBG kunnen door leden opgevraagd worden bij het bestuur. 

Bestuur 

Voorzitter
Jaco van Beek
06 53718995

Secretaris

Peter van Daalen
06 57556526

 

Penningmeester
Willem Bos
06 53793325

 

Samen maken we ons sterk voor het veilig(er) maken van de grondzuigtechniek.

Meer informatie

Onze leden: