Wie is SBG

Wij zijn de mensen achter de Stichting Belangenorganisatie Grondzuigen, afgekort de SBG. We zijn de experts als het aankomt op de grondzuigtechniek, want de SBG is opgericht door de koplopers die grondzuigtechniek in Nederland hebben geïntroduceerd. We putten uit een bron van jarenlange kennis en ervaring en dit delen we graag met alle ketenpartners. Bovendien zijn we de enige belangenorganisatie die 100% focus heeft op het grondzuigen.

De SBG is opgericht door Leon Bastiaans met als doel de grondzuigbedrijven in Nederland te verenigen en een belangenorganisatie op te richten die alle toepassingsmogelijkheden behandelt, of het nu gaat om het industrieel reinigen of om het zuigen van grond rondom boomwortels. Alle soorten grondzuigbedrijven kunnen bij ons terecht!

 

Grondzuigen. De beste en veiligste oplossing.

Ons doel is het dogma doorbreken

Graafwerkzaamheden worden vaak geassocieerd met mechanisch graven. De wet- en regelgeving rondom graafwerkzaamheden wordt daar ook op geschreven. Logisch, dit was jarenlang de manier van werken, en dat is het nog steeds. Maar de methodiek is risicovol. Aan ons de taak om dit dogma te doorbreken en de overheden, nutsbedrijven en brancheorganisatie bij de hand te nemen. Wij geven hun voorlichting over het alternatief: GRONDZUIGEN!

Wij gaan ervoor zorgen dat, als er sprake is van veilig uitvoeren van graafwerkzaamheden in gebieden waar het verplicht is om voor te steken (CROW 500), grondzuigen hiermee als vanzelfsprekend hiermee geassocieerd wordt. Dat is ambitieus, maar daar houden we van.

Daarnaast zal grondzuigen ook in de wet- en regelgeving opgenomen worden. Niet als methode, maar als richtlijn dat de opdrachtnemer altijd moet gaan voor de meest veilige methode als het gaat om graafwerkzaamheden. Dat grondzuigen daar een logisch gevolg van is, laten we in het midden. Als de overheid wil dat de veiligheid rondom graafwerkzaamheden omhoog gaat, laat ze dan ook de stap maken naar graafwerkzaamheden 2.0.

Wij doorbreken de dogma’s

Wij doorbreken  de dogma’s

Onze activiteiten

Wij zijn grondzuigfan #1

Wij zetten grondzuigen op de kaart. We voorzien iedereen actief van informatie en lobbyen actief bij landelijke organisaties. Dit alles met als doel het grondzuigen op de agenda te krijgen.

Expert

We zijn dé partij waar je moet zijn voor kennis over grondzuigen voor zowel leden als niet-leden. We halen actief informatie uit ons netwerk waardoor we altijd op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en natuurlijk de innovaties!

Wie we zijn?

Kwaliteit en veiligheidsbewaker

We stellen hoge kwaliteitseisen en stellen richtlijnen op voor mens, machines en werkzaamheden m.b.t. grondzuigen. Middels het SBG-keurmerk, onze opleiding tot grondzuigmachinist en de informatieavonden houden wij de kwaliteit hoog.

Intermedair voor onze leden

Je kunt bij ons als lid terecht wanneer je een geschil hebt. Wij helpen je graag door je met ons netwerk in contact te brengen en oplossingsgericht te denken.

Neem contact met ons op